Biogas Väst


Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas.

Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är ökad  produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst ska möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter, utveckling av nya samverkansmöjligheter och ta initiativ till tekniska och affärsmässiga innovationer som stärker de västsvenska aktörernas position inom området.

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman. 


Ny västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. Nu har miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020. 
Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet Mer om Kraftsamling Biogas 2017-2020

Uppskattad utbildningsdag för gårdsbiogasanläggningar

I samarbete med SLU anordnade Västra Götalandsregionen genom Biogas Väst en utbildningsdag den 23 nov för de som driver gårdsanläggningar för biogasproduktion. Deltagarna fick ny kunskap om bl.a. processbiologins betydelse för optimering samt substratens påverkan på biogasprocessen och fick samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter anläggningarna emellan. Det var Anna Schnürer från SLU som höll i utbildningen och det skedde som en del av den överenskommelse som finns mellan Statens Lantbruksuniversitet (SLU) och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar. Läs mer om VGR och SLU överenskommelse om gröna näringar

Behöver du goda råd? Nu finns process- och teknikstöd

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja.
Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd

Biogas Väst 2014-2016 utvärderat

Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland och nätverket Biogas Väst har utvärderats. Resultaten tas tillvara när nästa steg för det fortsatta arbetet efter 2016 förbereds. Utvärdering av Biogas Väst 2014-2016 Se under Rapporter

Biogasproduktionen ökade med 16% i Västra Götaland 2015

Energimyndighetens årliga statistik över produktion och användning av biogas och biogödsel har släppts för 2015. Produktionen i Västra Götaland har ökat 16 % från 303 GWh 2014 till 351 GWh 2015. Den största delen av ökningen (38 GWh) beror på att GoBiGas förgasningsanläggning kom igång i kontinuerlig drift under 2015. Samtidigt låg försäljningen av fordonsgas kvar på samma nivå 2015 som 2014; 255 GWh, även om biogasandelen ökade från 71 till 79 %. 

Totalt i Sverige ökade produktionen med 9 % eller 163 GWh från 2014 till 1 947 GWh 2015. Produktionen vid avloppsreningsverk och anläggningar för samrötning stod för fyra femtedelar. Två tredjedelar av biogasen uppgraderades till drivmedelskvalitet, resten gick till i huvudsak värme, el eller industriell användning. Minst 99 % av all rötrest från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar användes som gödningsmedel i form av biogödsel. Se all biogasstatistik på Energimyndigheten

Träff mellan kommuner, entreprenörer och sopbilstillverkare

24 nov 2015 hölls en träff inom överenskommelsen "Ökad insamling av matavfall till biogasproduktion". Temat var samarbete mellan kommun och entreprenör för högre kvalitet på matavfallet. På plats visades gasdrivna sopbilar från flera leverantörer. Läs mer om träffen

VGR faktarapport visar nyttorna med biogas

Rapporten "Fakta om biogas", framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionen, innehåller fakta och forskning som en arbetsgrupp inom nätverket Biogas Väst har värderat som mest relevant utifrån det aktuella utvecklingsläget för biogas som drivmedel.Läs mer om faktarapporten

Skandinaviskt samarbete stärker biogasutvecklingen

Den 15 juni beslutade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att godkänna projektet Biogas2020 Det syftar till att bland annat etablera en samverkansplattform för biogas mellan olika regioner och kommuner däribland Västra Götalandsregionen. Projektet omsluter cirka 110 miljoner kronor och totalt 30 parter.Läs hela pressmeddelandet från projektägaren Innovatum och Interreg

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m