Biogas Väst


Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är 2,4 TWh biogas för både produktion och användning som fordonsdrivmedel i Västra Götaland till år 2020.  


9% mer biogas i Västra Götaland 2014

Produktionen i Västra Götaland ökade - igen! - och producerade totalt 303 GWh biogas under 2014 visar statistiken från Energimyndigheten. Det är en ökning med 9% jämfört med 2013. Lär mer resultat och se hela rapporten från Energimyndigheten 

Ny faktarapport visar nyttorna med biogas

Den nya rapporten "Fakta om biogas", framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionen, innehåller fakta och forskning som en arbetsgrupp inom nätverket Biogas Väst har värderat som mest relevant utifrån det aktuella utvecklingsläget för biogas som fordonsbränsle.Läs mer om faktarapporten

Skandinaviskt samarbete stärker biogasutvecklingen

Den 15 juni beslutade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att godkänna projektet Biogas2020 Det syftar till att bland annat etablera en samverkansplattform för biogas mellan olika regioner och kommuner däribland Västra Götalandsregionen. Projektet omsluter cirka 110 miljoner kronor och totalt 30 parter.Läs hela pressmeddelandet från projektägaren Innovatum och Interreg

Biogas Väst förstärks under 2015

Västra Götalandsregionens miljönämnd förstärker arbetet inom programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Nu ska Tula Ekengren från Ecoplan jobba tillsammans med processledare Hanna Jönsson 2 dagar i veckan. Tula ska främst stärka arbetet i fokusområdena för att öka användningen av biogas som drivmedel i Västra Götaland.  

Stort intresse för seminariet Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon

Den 21 april diskuterades samhällsnyttor, kostnader och energianvändningen för biogas i kollektivtrafiken. Seminariet lockade närmare 100 deltagare.Ta del av presentationerna från dagen här Läs om utredningarna här

71 % av såld fordonsgas var biogas 2014

Leveranserna av fordonsgas till Västra Götalands län ökade med 23 procent förra året jämfört med året innan. 19 700 ton fordonsgas eller 255 GWh levererades till länet under 2014. Hela 71 % utgjordes av förnybar biogas. Det innebär att Västsverige fortsätter ligga högre än genomsnittet i Sverige med andelen förnybart i fordonsgasen.Läs länsvis statistik över mängden såld fordonsgas och andelen biogas

Västra Götalandsregionen förespråkar fortsatt skattebefrielse

För att även i framtiden kunna dra nytta av biogasens olika samhällsnyttor anser Västra Götalandsregionen att en fortsatt skattebefrielse för biogasen är avgörande. Det framgick av en skrivelse till berörda ministrar i januari 2015. Regeringen har nu ansökt hos EU om detta.Läs mer om Västra Götalandsregionens skrivelse

Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu har den treåriga samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringarstartat. Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m