Biogas Väst


Biogas Väst är regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är att både produktion och användning av biogas som fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020.  


Boka 21 april! Seminarium om biogas och kollektivtrafik

Biogas Väst har ihop med Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat och Västtrafik tagit initiativ till två utredningar om kostnadsbild och energieffektivitet för biogas i kollektivtrafiken. De presenteras och diskuteras på ett seminarium i Göteborg 21 april. Läs mer om seminariet här  Läs om utredningarna här

Västra Götalandsregionen förespråkar fortsatt skattebefrielse

För att även i framtiden kunna dra nytta av biogasens olika samhällsnyttor anser Västra Götalandsregionen att en fortsatt skattebefrielse för biogasen är avgörande. Det framgick av en skrivelse till berörda ministrar i januari. Läs mer

Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu har den treåriga samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar startat.
Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas 

Studieresan till Nederländerna i november

Från gödsel till fotboll... Se vad som hände under den inspirerande studieresan med ENCORE om biogas  till Nederländerna i slutet av november. Läs dokumentation från resan

Projekt för att hitta och stärka riktade argument för biogasen

På allmän begärna anordnar vi för dig som är en aktör i Biogas Västs nätverk en serie workshopar hösten 2014 och våren 2015. Syftet är att identifiera de viktigaste målgrupperna och områdena där argumenten behöver stärkas inom biogasområdet. Läs mer om argumentationsprojektet

Nytt projekt stärker insamling av matavfall hos kommunerna

Miljönämnden har initierat ett projekt för att tillföra expertkompetens och skapa verktyg som underlättar för deltagande kommuner och verksamheter att komma igång med eller kvalitetsförbättra sin insamling av matavfall. Projektledare är Hanna Hellström som lämnar VGR och nu börjat på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Projekt för att stärka insamlingen av matavfall

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m