Biogas Väst


Biogas Väst är regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är att produktionen och användningen av biogas som fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020. 


 

Inbjudan till projekt för att hitta och stärka riktade argument för biogasen

På allmän begärna anordnar vi för dig som är en aktör i Biogas Västs nätverk en serie workshopar hösten 2014 och våren 2015. Syftet är att identifiera de viktigaste målgrupperna och områdena där argumenten behöver stärkas inom biogasområdet. Läs inbjudan och hur man anmäler sig til workshoparna.  

Debattseminarium om biogas samlade riksdagspolitiker

Det är svårt att hitta drivkraften för omställning till förnybara och mer miljövänliga bränslen. Det är ett av slutsatserna som näringslivsrepresentanterna drog och som fördes fram till riksdagspolitiker på debattseminarier 3 september. Läs mer om vad man sa här.

Nya utredningar om energianvändning och kostnaderna för biogas i kollektivtrafiken

Biogas Väst har ihop med Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat och Västtrafik tagit initiativ till två utredningar om kostnadsbild och energieffektivitet som ska vara klara i oktober 2014.  Läs om de nya utredningarna

Frukostseminarium med forskare för nyfikna

Biogas Research Center, kompetenscenter för biogasforskning i Linköping och f3 - Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel på Chalmers presenterade verksamheterna 17 juni. Läs om vad de berättade

Nytt projekt stärker insamling av matavfall hos kommunerna

Miljönämnden har beviljat medel till ett projekt som ska tillföra expertkompetens och skapa verktyg som underlättar för deltagande kommuner och verksamheter att komma igång med eller kvalitetsförbättra sin insamling. Projektledare är Hanna Hellström som nyligen började på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och därmed lämnar VGR och Biogas Väst. Tack för din insats hos oss Hanna! Projekt för att stärka insamlingen av matavfall

Lyckade upphandlingsseminarier i Trollhättan 27 maj och Skövde 3 juni

Hur kommer vi rätt i upphandlingsprocessen för att öka användningen av biogas som drivmedel? Vi fördjupade oss i lagar och styrmedel och hur vi praktiskt använder befintliga avtal.  Se presentationerna om upphandling under Genomförda aktiviteter

100% biogas i VGRs egna fordon

Nu är det klart att all fordonsgas som köps in till Västra Götalandsregionens (VGRs) egna fordon ska utgöras av biogas. Miljönämnden och Regionutvecklingsnämnden delar på merkostnaden för 2014-2016. Läs mer om beslutet.

Biogas prioriterat i Västra Götalandsregionens påverkansagenda

Regionstyrelsen har antagit en påverkansagenda för Västra Götalandsregionen där klimatarbetet är ett av fem prioriterade områden. I planen för 2014 lyfts biogas fram med målet att förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland förbättras. Läs mer

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m