Biogas Väst


Biogas Väst är regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är att både produktion och användning av biogas som fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020.  


Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu har den treåriga samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar startat.
Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas 

Välkomna på inspirationsseminarium!

Vi sätter 19 november i Borås fokus på upphandlingen. Hur ökar vi andelen biogas i våra egna fordon och köpta transporter? Vi delar erfarenheter med dem som arbetar målmedvetet. Kommunernas roll som upphandlare är viktig för att nå målet på  2020 är 2,4 TWh biogas, motsvarande 15 % av vägtransportarbetet. Läs mer om seminariet

Anmäl dig nu till studieresan till Nederländerna i november

Från gödsel till fotboll... Nu kan du se hela programmet för studiebesöket till Nederländerna på temat biogas torsdag 27- fredag 28 november, och anmäla dig! Läs mer om studieresan

Projekt för att hitta och stärka riktade argument för biogasen

På allmän begärna anordnar vi för dig som är en aktör i Biogas Västs nätverk en serie workshopar hösten 2014 och våren 2015. Syftet är att identifiera de viktigaste målgrupperna och områdena där argumenten behöver stärkas inom biogasområdet. Läs mer.

Debattseminarium om biogas samlade riksdagspolitiker

Det är svårt att hitta drivkraften för omställning till förnybara och mer miljövänliga bränslen. Det är ett av slutsatserna som näringslivsrepresentanterna drog och som fördes fram till riksdagspolitiker på debattseminarier 3 september. Läs mer om vad man sa här.

Nya utredningar om energianvändning och kostnaderna för biogas i kollektivtrafiken

Biogas Väst har ihop med Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat och Västtrafik tagit initiativ till två utredningar om kostnadsbild och energieffektivitet som ska vara klara i oktober 2014.  Läs om de nya utredningarna

Nytt projekt stärker insamling av matavfall hos kommunerna

Miljönämnden har initierat ett projekt för att tillföra expertkompetens och skapa verktyg som underlättar för deltagande kommuner och verksamheter att komma igång med eller kvalitetsförbättra sin insamling av matavfall. Projektledare är Hanna Hellström som lämnar VGR och nu börjat på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Projekt för att stärka insamlingen av matavfall

100% biogas i VGRs egna fordon

Nu är det klart att all fordonsgas som köps in till Västra Götalandsregionens (VGRs) egna fordon ska utgöras av biogas. Miljönämnden och Regionutvecklingsnämnden delar på merkostnaden för 2014-2016. Läs mer om beslutet.

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m