Biogas Väst


Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är 2,4 TWh biogas för både produktion och användning som fordonsdrivmedel i Västra Götaland till år 2020.  


Biogas Väst förstärks under 2015

Västra Götalandsregionens miljönämnd förstärker arbetet inom programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Nu ska Tula Ekengren på Ecoplan jobba tillsammans med processledare Hanna Jönsson motsvarande 2 dagar i veckan. Tula ska främst stärka arbetet i fokusområdena för att öka användningen av biogas som drivmedel i Västra Götaland.  

Stort intresse för seminariet Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon

Den 21 april diskuterades samhällsnyttor, kostnader och energianvändningen för biogas i kollektivtrafiken. Seminariet lockade närmare 100 deltagare.. Ta del av presentationerna från dagen här Läs om utredningarna här

71 % av såld fordonsgas var biogas 2014

Leveranserna av fordonsgas till Västra Götalands län ökade med 23 procent förra året jämfört med året innan. 19 700 ton fordonsgas eller 255 GWh levererades till länet under 2014. Hela 71 % utgjordes av förnybar biogas. Det innebär att Västsverige fortsätter ligga högre än genomsnittet i Sverige med andelen förnybart i fordonsgasen.Läs länsvis statistik över mängden såld fordonsgas och andelen biogas

Västra Götalandsregionen förespråkar fortsatt skattebefrielse

För att även i framtiden kunna dra nytta av biogasens olika samhällsnyttor anser Västra Götalandsregionen att en fortsatt skattebefrielse för biogasen är avgörande. Det framgick av en skrivelse till berörda ministrar i januari. Läs mer

Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu har den treåriga samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar startat.
Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas 

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m