Energiutblick 2012

Regionala och lokala initiativ en förutsättning för biogasutvecklingen

När politiker mötte företrädare från näringslivet och forskning i ett samtal om förutsättningarna för en fortsatt utveckling av biogasen som ett alternativt och förnybart bränsle, var enigheten stor om behovet av nationella mål för biogasen.

Det drygt två timmar långa samtalet ägde rum under rubriken ”Framfartsvägar och farthinder för biogas i olika väderstreck” på Energimyndighetens mässa Energiutblick 2012.
 
En framgångsfaktor för utbyggnaden av biogas på den svenska marknaden är att initiativen och drivkraften bakom utvecklingen kommer från lokalt och regionalt håll, det var en tydlig ståndpunkt som framfördes av bland annat fordonsbranschen.
 
Också det uteblivna metanreduceringsstödet i höstens budget ställde sig de allra flesta bakom som ett viktigt styrmedel som skulle få produktionen av biogas att lossna och dessutom vara ett bevis på att regeringen värderar biogasens klimatnytta. Samtidigt lyftes frågan om att biogasutvecklingen bör betraktas som en näringslivsfråga snarare än en miljö- klimatfråga, i diskussionen om vilket stöd som är lämpligt för att övervinna de farthinder som finns för att biogasutvecklingens fulla potential ska kunna tas tillvara.

I samtalet deltog:

Lise Nordin (mp), riksdagen
Cecilie Tenfjord-Toftby (m), riksdagen
Monika Ekström, regionråd (mp), Region Skåne
Sören Kviberg, miljönämnden (v), Västra Götalandsregionen
Niklas Gustavsson, AB Volvo
Karin Stenlund, Trollhättan Energi
Tula Ekengren, FordonsGas
Magnus Lindgren, Trafikverket
Erik Ahlgren, Chalmers
Karin Eliasson, Rådgivarna & Hushållningssällskapet Sjuhärad

Sessionen var ett samarrangemang mellan

Biogas Väst, Biogas Syd, Biogas Öst, Biogas Norr, Biogas Sydost, Biogas Mitt och Biodriv. Läs mer om arrangörerna här

Information om Energiutblick

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m