Länsstyrelsen beviljar 1 miljon till Biogas Väst 2016

I december blev det klart att Länsstyrelsen beviljar en miljon kronor till biogasarbetet under 2016. Miljönämnden bidrar med motsvarande summa.

Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland och koordineringen av nätverket Biogas Väst genomförs i nära samverkan mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen går in med lika mycket som länsstyrelsen. Medlen täcker kostnaderna för processledning och kommunikationsstöd samt kostnader för seminarier, utredningar, utvärdering med mera.

Medlen och satsningen kan ses som en komplettering till Landsbygdsprogrammet där energifrågan är en av länets prioriterade områden. Landsbygdsprogrammet erbjuder stöd och kompetensutveckling för att utveckla klimatsmarta lösningar och stödja energiomställning inom programmets målområden.

Länsstyrelsen i Västra Götalands information om Landsbygdsprogrammet


 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m