Renovas nya förbehandlingsanläggning invigd

Marina Johansson, (s) kommunalråd och styrelseordförande Renova, fick uppdraget att slänga "invigningspåsen" med matavfall och förklara slurryanläggningen i Marieholm, Göteborg officiellt invigd.

Idag invigdes den nya förbehandlingsanläggningen för matavfall som ska bli biogas som varit i drift sedan årskiftet. Alltmer matavfall från Västsverige förbehandlas på Renovas nya anläggning i Marieholm till en så kallad "slurry" som sedan går vidare för rötning och utvinning av biogas.

- Att minska matavfallet är det allra viktigaste ur klimathänseende. Samtidigt kommer det alltid att bli lite matreser över, och de ska vi ta hand om på bästa sätt och producera klimatsmart biogas av, sa Christian Baarlid, Renovas vd,  i invigningstalet.

Planerna är att i år behandla ca 20 000 ton och sedan successivt nå upp till den fulla kapaciteten på ca 50 000 ton per år. Den slurry som är resultatet av förbehandlingen av matavfallet transporteras vidare i tankbilar till olika rötningsanläggningar där slutprodukten är dels biogas och dels en rötrest som återförs till jordbruket. Samtidigt sätter Renova ett mål för sin egen fordonsflotta som ska vara fossilfri redan 2015.

 

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m