Om Biogas Väst

Biogas Väst är en regional samverkan för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är ökad  produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst ska möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter, utveckling av nya samverkansmöjligheter och ta initiativ till tekniska och affärsmässiga innovationer som stärker de västsvenska aktörernas position inom området.”

Deltagande aktörers roll är att bidra med sina kompetenser och sina resursers till nätverket samt föreslå och delta i insatser av gemensamt intresse.

Biogas Västs prioriterade områden 2017-2020

Förbättrade spelregler, lönsamhet och samsyn på samhällsnyttorna

 • Påverkansarbete på nationell och EU-nivå
 • Innovationer, nya affärsmodeller och teknikutveckling
 • Samsyn och kommunikation kring biogasens olika samhällsnyttor

Ökad användning av biogas

 • Fossiloberoende offentliga fordonsflottor
 • Biogas i tunga godstransporter
 • Biogas i kollektivtrafiken
 • Biogas inom nya användningsområden 

Ökad produktion av biogas

 • Effektivitet i produktions- och distributionsledet
 • Biogas och biogödsel från matavfall
 • Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor
 • Storskalig produktion av biogas genom förgasning

 


 

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman.


 

 

The road forward

En film om Biogas Väst och biogasutvecklingen i Västra Götaland

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m