Om Biogas Väst

Biogas Väst är ett utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan alla aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning i hela Västra Götaland. Genom regional samverkan i hela biogaskedjan ska man tillsammans öka produktionen och användningen av biogas.

Fokus ligger på biogas som fordonsbränsle, eftersom att det är när biogasen ersätter fossila fordonsbränslen som den gör som störst klimatnytta.

Syftet med programmet:

 • vara vägledande för Västra Götalandsregionens satsningar på biogas för fordon,
 • visa på långsiktighet och politisk vilja på regional nivå inom detta område och därmed vara vägledande för de satsningar som görs av aktörer verksamma inom området,
 • utgöra en drivkraft i utvecklingsprocessen samt en arena för samverkan och utbyte mellan de regionala biogasaktörerna.

Programmets inriktning 2014-2016

Ökad biogasproduktion:

 • Biogas från matavfall
 • Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor

Ökad biogasanvändning:

 • Offentlig upphandling som styrmedel
 • Biogas i tunga lastbilar
 • Mer energieffektiva gasbussar

Programmets insatser sker i form av:

 • Helhetsperspektiv och omvärldsbevakning
 • Strategisk kommunikation och påverkansarbete
 • Nätverk och kunskap
 • Allianser
 • Projektstöd
 • Utvärdering och uppföljning

Läs eller ladda ner hela Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016   


Programmet finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet.

 

 

The road forward

En film om Biogas Väst och biogasutvecklingen i Västra Götaland

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m