Sök projektstöd

Har ni projekt på gång som kan bidra till utvecklingen för biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta?

Det finns projektmedel att söka från miljönämnden inom ramen för Biogas Väst. Se vår webbsida om projektstöd. Där finns också information om andra stöd att söka genom Västra Götalandsregionen.

Det finns även medel att söka från landsbygdprogrammet via Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera möjliga samarbeten och ansökningar!

uiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m