Artiklar med goda exempel

Här hittar du artiklar som tar upp intressanta ämnen och nyheter som rör utvecklingen kring biogas i Västsverige.

Västsvenska initiativ för mer biogas

 • Westport vill utveckla gasmotorn ytterligare

  23 november 2016

    Det finns en stor utvecklingspotential i framtidens gasmotorteknologi. Om infrastrukturen tillåter kan Westport utveckla bilar där motorn enbart drivs av biogas. – Bilar som skulle kunna bli enormt effektiva om biogasen utnyttjas fullt ut, säger......

 • Biogas finns ju här och nu

  12 september 2016

    – Biogas är ett fantastiskt bränsle. Lokalt avfall blir ett lokalt producerat bränsle för lokala transporter. Det är genialiskt, säger Krister Thulin, direktör för Scania bussar – som tagit fram en Euro 6 gasmotor med en verkningsgrad nära......

 • Fyrbodal går Hela Gröna Vägen

  09 juni 2016

  K ommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan. – Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss......

 • Biogas i stor skala en nödvändighet

  24 februari 2016

  Chalmersforskaren professor Henrik Thunman menar att storskalig biogasproduktion är nödvändig för att nå fossilobeoende.  Proportionerna och skalan i projektet GoBiGas är svåra att greppa. Men storskalig produktion av biogas är nödvändig om vi ska......

 • Regionens utveckling behöver biogasen

  29 oktober 2015

  Ett breddat och gränsöverskridande samarbete ska öka användningen av biogas. Och Västra Götalandsregionen driver frågan om långsiktiga nationella spelregler för branschen. – Biogasen är bra för miljön och för hela regionens utveckling. Vi måste......

 • Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 % 2014

  14 oktober 2015

  Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade - igen! - och producerade totalt 303 GWh biogas under 2014 visar resultaten från Energimyndigheten. Västra Götalands 47 biogasanläggningar producerade under 2014 303 GWh biogas. Det är en ökning med 9%......

 • Möjligheterna ökar för förnybara drivmedel i Västra Götaland

  10 september 2015

  En mix av olika drivmedel och en kraftigt ökande andel biodrivmedel i framtiden. Det kan bli verklighet visar rapporten “Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” från f3.  Rapporten har tagits fram av f3 (Svenskt......

 • Synade argumenten för användning av biogas

  20 maj 2015

  Yvonne Träff, miljöstrateg Lidköpings kommun De flesta tycker att biogas är bra men många ställer frågan: Stämmer det som sägs om biogasens nyttor fortfarande? Det har varit utgångspunkten för ett projekt med aktörer från hela biogaskedjan,......

 • Tryggad avsättning viktigast för biogasmarknaden

  20 april 2015

    Håkan Samuelsson, Vadsbo Biogas, i Mariestad ”Om det är någonstans som det borde vara lönsamt att satsa på biogas, så är det här.” Så resonerade lantbrukarna bakom satsningen på Vadsbo Biogas. Men det krävs också kunskap om gasmarknaden och......

 • Hanna ökar insamlingen av matavfall i Västra Götaland

  03 mars 2015

  Hanna Hellström miljöstrateg på Göteborgsregionens kommunalförbund leder överenskommelsen om ökad insamling av matavfall för biogasproduktion i Västra Götaland. Idag är det 22 deltagare i överenskommelsen, främst kommuner. Hur går det med......

 • Många utmaningar för gårdsbaserade biogasproducenter

  04 februari 2015

  Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad  Underdimensionerad teknik, för låga energipriser och problem med gaskvaliteten. De gårdsbaserade biogasproducenterna har en del att kämpa med. – På sikt måste de få bättre betalt för den gröna......

 • Härryda når sitt biogasmål med råge

  05 december 2014

  Johan Axelsson, enhetschef fordonscentralen, Härryda kommun  Lämpliga bilar, närhet till tankställen och tydliga miljömål för kommunens fordon har lett till att Härryda kommun kraftigt ökat användningen av fordonsgas. – Och så följer vi upp......

 • Första biogasdrivna bärgningsbilen i Göteborg

  17 november 2014

  Bland de tyngre fordonen har det miljösmarta drivmedlet fordonsgas haft svårare att få genomslag. Nu har kommunala Gatubolaget investerat i en av landets första bärgningsbilar som drivs av biogas, för att visa marknaden att det fungerar. – Ett av......

 • FordonsGas vill få fler tunga transporter att köra på flytande gas

  24 september 2014

  Bo Ramberg, VD för FordonsGas Sverige AB som har sitt huvudkotor i Göteborg. Produktionen av biogas är igång. Allt fler bilföretag tillverkar gasbilar och antalet tankställen ökar sakta men säkert. Med de erfarenheterna i ryggen tar FordonsGas......

 • Biogas i kollektivtrafiken utreds

  27 augusti 2014

  Hösten 2014 genomfördes två utredningar om energianvändningen respektive kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken. Den 21 april presenteras och diskuteras de på ett seminarium i Göteborg Utredningarna har tagits fram på uppdrag av Västra......

 • Vårgårda Herrljungas vågade storsatsning i gång

  22 augusti 2014

  Med lokalt engagemang och ekonomisk satsning startar nu VHbiogas, anläggningen som använder ny membranteknik för fordonsuppgradering

 • Budkavle Fossiloberoende 2030

  26 juni 2014

  Åsa Karlsson, kommunalråd i Munkedal, Martin Carling, kommunalråd i Dals Ed, landshövding Lars Bäckström och Ronnie Brorsson, kommunalråd i Strömstad tog emot budkavlen om Fossiloberoende gränsregion 2030 från sina norska kollegor. I augusti kör......

 • Biogas Brålandaprojektet har lett till lagändring på EU-nivå

  22 april 2014

  Innovatum har haft en stor betydelse i uppbyggnaden av Biogas Brålanda, det unika konceptet för framställning av biogas från gödsel och livsmedelsrester. Nu har Biogas Brålanda gjort skillnad för inte bara Sveriges utan hela EU:s biogasproducenter......

 • Mer biogas när matsvinnet minskar

  20 mars 2014

  En stor del av avfallet från sjukhusen i Västra Götaland består av matavfall. Nu pågår ett arbete som ska minska svinnet. Redan idag sorteras matavfall ut och används till framställning av biogas. Men det går att göra mer. Hanna Hellström,......

 • Sjöpungar ger biogas och renar haven

  27 november 2013

  Renare hav, förnybart bränsle till våra transporter och biogödsel till jordbruksmarkerna. På ett elegant sätt sluts kretsloppet i affärsidén som det nyskapande företaget Marin Biogas presenterar - odling av sjöpungar i Västerhavet. Det var för dry......

 • För långt mellan ansökan och tillstånd

  14 november 2013

  – Länsstyrelserna måste få mer resurser för att hantera ansökningar om biogasanläggningar. Nu tar processen alldeles för lång tid, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst. Det är en slutsats av projektet Tillståndsprocess Biogas som......

 • Falköping satsar på biogas för ett hållbart energisystem

  01 juli 2013

  Ida Helander, strateg för hållbar utveckling på Falköpings kommun, arbetar för att Falköpings kommun ska bli ett hållbart samhälle med ett uthålligt och robust energisystem. Det har lossnat för produktionen av biogas från matavfall i Falköping.......

 • Nya möjligheter med småskalig framställning av flytande biogas

  10 april 2013

  Morgan Larsson, VD på Biofrigas, en ny västsvensk aktör inom biogasteknik med siktet inställt på att bli ett internationellt exportföretag. I takt med etableringen av allt fler lantbruksbaserade biogasanläggningar har intresset att uppgradera den......

 • Klimatsmart distribution hos Götene kyltransporter

  07 januari 2013

  Låg energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp - åkeribranschen präglas av höga förväntningar på miljösatsningar, men också stora möjligheter att påverka miljön. På Götene kyltransporter är ambitionen att ligga i framkant då det gäller hållba......

 • Nu är regionen först ute igen

  20 december 2012

  Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas itrafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen. Det är ett resultat av detbreda samarbetet med Biogas Väst i spetsen. När det nu också produceras......

 • Fokus på miljön i satsningen på egen biogasproduktion

  23 oktober 2012

  Anders Gustafsson, lantbrukare, producerar biogas på Brunsbo gård utan för Skara Ett brinnande intresse för miljöfrågor och en stark tro på möjligheterna med alternativ energiproduktion. Det är bakgrunden till lantbrukaren Anders Gustafssons beslu......

 • Kulturchefen tar sin gasbil med husvagn genom Europa

  20 september 2012

  Hallå där... Claes Rydberg, Västra Götalandsregionens kulturchef som husvagnssemestrat med biogasbil genom Europa. Hur funkar det egentligen? - Det funkar mycket bra att köra med husvagn även om bilen naturligtvis drar mer gas. Man måste bara......

 • GoBiGas sätter Västsverige på biogasens världskarta

  31 augusti 2012

  Åsa Burman, projektchef och VD för GoBiGas. Rören har börjat monteras. Hela 25 km ska på plats. En efter en faller bitarna på plats – i bygget av den världsunika anläggningen för produktion av biogas genom förgasning. 1 november 2013 ska GoBiGas......

 • Gasbilsföretag i Västsverige lockar internationella investerare

  09 mars 2012

    Tomas Nordtorp, marknadschef på AFV, berättar att fördomarna och okunskapen om biogas som fordonsbränsle är utbredd. Därför driver AFV tillsammans med Volvo Personbilar Sverige  en ”gasbilsskola” för Volvos återförsäljare. En satsning som gärna......

 • Miljökrav utan höjda kostnader när Trollhättan upphandlar transporter

  23 december 2011

  Ronny Odervång, upphandlingschef i Trollhättans stad arbetar hårt för att få igenom höga miljökrav vid upphandling av tex fordon. Det har bland annat lett i fler biogasbilar i taxiflottan.  Att våga. Det är den viktigaste förutsättningen för en......

 • Dialogen i fokus när Göteborg satsar på utsortering av matavfall

  07 november 2011

  Kretsloppskontorets kundsamordnare Ulla-Britt Nyberg, Maria Carlevi, Emil Nilsson och Per Hogedal arbetar sedan våren 2011 med att få göteborgarna att öka utsorteringen av matavfall för produktion av biogas. Varför bränner man inte bara ”skiten”?......

Tipsa oss om nyheter!

Kanske har du rent av en artikel du skulle vilja publicera på vår hemsida?

Kontakt Biogas Väst

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m