Användning som fordonsbränsle – exempel på projekt

BiMe Trucks 

BiMe Trucks är ett samverkansprojekt som demonstrerar och erbjuder ett starkt marknadsmässigt alternativ till dieseldrivna tunga fordon. Detta möjliggörs genom att kombinera teknik för metan i dieselmotorer och bygga en infrastruktur för flytande metan. Projektet administrerar finansiellt investeringsstöd som kommer företag till godo för investeringar i energieffektiva tunga fordon för flytande metan med metandieselteknik. BiMe Trucks

BiMe Bus – energieffektiva biogasbussar för regiontrafik 

BiMe Bus är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt där metandieselteknik i bussar för regiontrafik ska testas i fält. Business Region Göteborg är projektledare och Volvo Bussar samt Västtrafik är projektaktörer. Projektet är öppet för flera trafikhuvudmän. Projektet pågor 2010 – 2012. Projektet medfinansieras av: Energimyndigheten.  BiMe Bus

Klimatsmart Citydistribution 

Ett demonstrationsprojekt med målet att på kort tid halvera utsläppen av växthusgaser från godstransporter inom Göteborgs stads miljözon. Transportföretag, fordonstillverkare, bränsleleverantörer och offentliga organisationer demonstrerar möjligheterna med ny och befintlig teknik, användning av förnybara drivmedel och en samordning av godstransporter. Klimatsmart Citydistribution

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m