Substrat - exempel på projekt

Biogas kan framställas med två produktionsprocesser - rötning och termisk förgasning. Vid rötning används bland annat avloppsslam från reningsverk, matavfall från hushåll, restauranger och butiker, restprodukter från livsmedelsindustri och park- och trädgårdsavfall.

Satsning för ökad utsortering av matavfall

Under det närmsta året kommer Biogas Väst att verka för att fler av regionens kommuner ska sortera ut matavfall för produktion av biogas. Idag samlar drygt hälften av kommunerna in sitt matavfall för rötning.
Läs mer om satsningen på utsortering av matavfall

Marknadsanalys av substrat till biogas – nuläge och 2020 

För att kunna nå målet att öka produktionen av biogas måste det finnas tillgängligt substrat att röta och fler biogasanläggningar måste byggas. 70 % av biogasanläggningarna upplever konkurrens om högvärdigt substrat. I utredningen som avslutades i maj 2011 analyseras marknaden i västra Sverige. Projektledare: SP Sveriges tekniska Foskningsinstitut. Finansiärer: Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Avfall Sverige och Vattenfall Power Consultant. Rapporten Sammanställning och analys av substratmarknaden

Biomass Marketplace (BIOMAP) 

BIOMAPsyftar till att utveckla en marknadsplats på Internet för handel med avfall och rester. Webbplatsen ska mäkla organiskt avfall från exempelvis livsmedelsindustrin och lantbruket till biogasproducenterna som är privata och offentligt ägda energibolag, kommuner och enskilda lantbrukare. Det är Agroväst och Skaraborgs Kommunalförbund som tillsammans genomför BIOMAP med stöd från EU.BIOMAP.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m