Vad gör Västra Götalandsregionen i sin organisation på biogasområdet?

Det finns en stark politisk vilja i Västra Götaland att uppnå en långsiktig och stabil biogasutveckling. 

Mer biogas ger många fördelar

Det finns många skäl att vilja använda mer biogas. Det bidrar till att bryta beroendet av fossil energi till 2030 enligt den regionala klimatstrategin.Men en satsning på biogas minskar inte bara utsläppen av växthusgaser.

Det skapar också försörjningstrygghet, främjar lokal och regional sysselsättning genom att svensk industri och teknikexport gynnas.

Vad har Västra Götalandsregionen gjort hittills?

  • 2001 startades projektet Biogas Väst där miljönämnden var en av huvudfinansiärerna. Västra Götalandsregionen har varit aktiva i projektet ända tills det nu har övergått i ett regionalt program.
  • 2004 beslutade Västra Götalandsregionen att köpa in enbart miljöbilar.
  • 2009 beslutade regionstyrelsen att biogasen är prioriterad som bränsle för verksamheternas bilar.
  • 2010 beslutade miljönämnden om ett regionalt program för biogas. Målet är att öka produktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle i Västra Götaland till 2,4 TWh/år år 2020 med fokus på biogas i transportsektorn. 2013 beslutades om en treårig förlängning av programmet för 2014-2016. 

Nationella och interregionala samarbeten

Västra Götalandsregionen är genom Biogas Väst medlem i Energigas Sveriges biogassektion.

Biogas Väst deltar också i ett samarbete mellan biogasorganisationer i olika regioner runt om i landet – det så kallade väderstreckssamarbetet -  för erfarenhetsutbyte och samordning av frågor av gemensamt intresse.

Vad gör VGR i sin organisation?

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m