Biogas Väst


Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är 2,4 TWh biogas för både produktion och användning som fordonsdrivmedel i Västra Götaland till år 2020.  


Analys av biogas till el för bussdrift och biogas som bränsle till bussdrift i stadstrafik

En ny analys av biogas till el för bussdrift och biogas som bränsle till bussdrift i stadstrafik har presenterats. Det skedde på ett frukostseminarium som hölls av Miljöavdelningen och Avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen. Se dokumentation under Genomförda aktiviteter

Ny sökomgång för investeringsstöd från Klimatklivet

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka stöd till klimatåtgärder, i linje med lokala och regionala strategier. Läs mer om klimatklivet

Länsstyrelsen beviljar 1 miljon till Biogas Väst 2016

I december blev det klart att Länsstyrelsen beviljar 1 miljon till arbetet under 2016. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen går in med lika mycket. Det täcker processledning och kommunikationsstöd samt kostnader för seminarier, utredningar, utvärdering med mera. Läs mer i nyheten om om finansieringen

Träff mellan kommuner, entreprenörer och sopbilstillverkare

24 nov 2015 hölls en träff inom överenskommelsen "Ökad insamling av matavfall till biogasproduktion". Temat var samarbete mellan kommun och entreprenör för högre kvalitet på matavfallet. På plats visades gasdrivna sopbilar från flera leverantörer. Läs mer om träffen

9% mer biogas i Västra Götaland 2014

Produktionen i Västra Götaland ökade - igen! - och producerade totalt 303 GWh biogas under 2014 visar statistiken från Energimyndigheten. Hela 71 % av fodonsgaen utgjordes av förnybar biogas. Se fler resultat och se hela rapporten från Energimyndigheten

VGR faktarapport visar nyttorna med biogas

Rapporten "Fakta om biogas", framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionen, innehåller fakta och forskning som en arbetsgrupp inom nätverket Biogas Väst har värderat som mest relevant utifrån det aktuella utvecklingsläget för biogas som fordonsbränsle.Läs mer om faktarapporten

Skandinaviskt samarbete stärker biogasutvecklingen

Den 15 juni beslutade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att godkänna projektet Biogas2020 Det syftar till att bland annat etablera en samverkansplattform för biogas mellan olika regioner och kommuner däribland Västra Götalandsregionen. Projektet omsluter cirka 110 miljoner kronor och totalt 30 parter.Läs hela pressmeddelandet från projektägaren Innovatum och Interreg

Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu finns en treårig samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar. Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m