Biogas Väst


Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas.

Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är att både produktion och användning av biogas som fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020.  


71 % av såld fordonsgas var biogas 2014

Leveranserna av fordonsgas till Västra Götalands län ökade med 23 procent förra året jämfört med året innan. 19 700 ton fordonsgas eller 255 GWh levererades till länet under 2014. Hela 71 % utgjordes av förnybar biogas. Det innebär att Västsverige fortsätter ligga högre än genomsnittet i Sverige vad gäller andelen förnybart i fordonsgasen.Läs länsvis statistik över mängden såld fordonsgas och andelen biogas

Studiebesök 18 april på GoBiGas m.m. under Vetenskapsfestivalen

Missa inte tillfälle att se olika miljöanläggningar i Göteborg lördag 18 april med studiebesök till Rya (kl 11.00), GoBiGas (kl 13.30), Big Glenn (kl 16.00) och Sävenäs (kl 8.30) Varje studiebesök är 2 h långt. Buss avgår från Stora teatern. Föranmälan med namn och personnummer krävs för besök till Rya och GoBiGas, mejla   

Välkommen 21 april - Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon

Det dags att presentera och diskutera resultaten av de två utredningarna om kostnadsbild och energieffektivitet för biogas i kollektivtrafiken som Västra Götalandsregionen tagit initiativ till. Det sker på ett seminarium den 21 april med Region Skåne. Välkomna!  Läs mer om seminariet och anmäl dig här  Läs om utredningarna här

Västra Götalandsregionen förespråkar fortsatt skattebefrielse

För att även i framtiden kunna dra nytta av biogasens olika samhällsnyttor anser Västra Götalandsregionen att en fortsatt skattebefrielse för biogasen är avgörande. Det framgick av en skrivelse till berörda ministrar i januari. Läs mer

Överenskommelse mellan SLU och VGR stärker biogasen

Nu har den treåriga samverkan mellan Statens Lantbruksuniversitet och Västra Götalandsregionen kring gröna näringar startat.
Läs mer om satsningen på fossilfritt lantbruk och biogas 

Projekt för att hitta och stärka riktade argument för biogasen

På allmän begärna anordnar vi för dig som är en aktör i Biogas Västs nätverk en serie workshopar hösten 2014 och våren 2015. Syftet är att identifiera de viktigaste målgrupperna och områdena där argumenten behöver stärkas inom biogasområdet. Läs mer om argumentationsprojektet

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

Beslut 2014 om att all fordonsgas som köps in ska vara biogas

uiqt|wBuizqm5ui||qi{{wvHow|mjwzomvmzoq5{muizqm5ui||qi{{wvHow|mjwzomvmzoq5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m