Biogas Väst


Biogas Väst är regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas. Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustrin, drivmedelsföretag och forskning. Målet är att produktionen och användningen av biogas som fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020. 


 

18 mars hölls en kick-off för programmet Biogas Väst 2014-2016

Drygt 60 personer deltog på nätverksträffen och kick-offen för det nya programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Läs mer och ta del av presentationerna från dagen.

 Nu invigs GoBiGas

Onsdagen den 12 mars invigs GoBiGas – Göteborg Energis nya anläggning för storskalig produktion av biogas, via förgasning av skogsavfall. Läs mer

Landsbygdsdepartementets inriktning på gödselgasstödet

Förslag finns nu att gödselgasstödet ska gälla i hela landet, 20 öre per kWh till alla producenter av upp till ett takbelopp. Förslaget ska först till kommissionen för prenotifiering. Landsbygdsdepartementet har bjudit in till ett öppet samråd 19 mars kring utformningen av stödet.
Läs mer om förslaget till gödselgasstöd

Nytt biogasprogram antaget

Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta satsningen på biogasutveckling i regionen. Miljönämnden tog 25 oktober ett enhälligt beslut om en treårig förlängning av utvecklings-programmet för biogas i Västra Götaland – Biogas Väst. Läs mer

Biogas Väst i topp bland klimatinitiativ

I en EU-tävling med syfte att lyfta och sprida goda klimatexempel har Biogas Väst intagit femteplatsen bland de svenska bidragen. Totalt har 268 bidrag från hela Europa kommit in till tävlingen World You Like Challenge.Läs mer

Brandsäkerheten på bussar en aktuell fråga

Media uppmärksammar med jämna mellanrum bussbränder. Brandsäkerheten på alla typer av bussar är en viktig fråga som bussbranschen, brandförsvar i olika kommuner, myndigheter m.fl. arbetar intensivt med. Läs mer om hur bland annat Västtrafik jobbar med frågan

Lyssna på
politikernas 
biogasmusik!

 

Västra Götalandsregionen - en förebild

Beslut 2004 om att enbart köpa in miljöbilar som tjänstebilar

Beslut 2009 om att biogas är prioriterat bränsle för tjänstebilar

uiqt|wBivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m