Vi driver på biogasutvecklingen i Västsverige

Aktuellt

Ny studie visar: 9 500 GWh biogas kan produceras i Skåne, Halland och Västra Götaland

Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900 GWh biogas i de tre regionerna, vilket motsvarar 80 % av den totala naturgasanvändningen. Idag produceras strax under 800 GWh i samma geografi. Inkluderas dessutom nya substrat ökar potentialen med ytterligare 3 600 GWh. Detta visar en ny studie av biogassubstrat som forskare från RISE tagit fram och som släpps för allmänheten idag. Målsättningen med studien är att ge en samlad bild över potentialen och var substraten finns för att ge utbyggnad av biogasproduktionen i de tre regionerna en skjuts i rätt riktning.

Förstudie om synergier mellan biogas och vätgas

Under slutet av hösten och fram till slutet av maj 2022 driver Biogas Väst ett separat projekt i form av en förstudie med syfte att kartlägga möjliga synergier mellan vätgas och biogas. Vätgassamhället är på stark frammarsch och vi tror att det finns stora paralleller och lärdomar att dra från biogasens utvecklingsresa. Målet med förstudien är att utröna intresset för frågor mellan de båda gassystemet bland branschens aktörer, vilka synergierna med störst potential är samt om det finns potential och intresse för ett mer långtgående genomförandeprojekt. Är du intresserad av de här frågorna - tveka inte att kontakta oss! Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen  

Följ oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.