Under slutet av hösten och ut över våren driver Biogas Väst ett separat projekt i form av en förstudie med syfte att kartlägga möjliga synergier mellan vätgas och biogas. Vätgassamhället är på stark frammarsch och vi tror att det finns stora paralleller och lärdomar att dra från biogasens utvecklingsresa. Målet med förstudien är att utröna intresset för frågor mellan de båda gassystemet bland branschens aktörer, vilka synergierna med störst potential är samt om det finns potential och intresse för ett mer långtgående genomförandeprojekt. Är du intresserad av de här frågorna – tveka inte att kontakta oss!

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen