Vi tar nya tag under 2023 i Biogas Väst med två nya projekt, BIOZE och Biogas Boost – läs mer längre ner. Biogasen spelar en viktig roll för såväl energiomställningen som klimatomställningen!

Under året kommer vi, genom de två projekten, att vara ute på fältet och prata biogas och stötta er aktörer. Värdekedjeperspektiv och samverkan är alltid viktigt, men just inom biogas är det helt centralt för att lyckas få till investeringar och en långsiktighet i produktion och användning.

Läs hela nyhetsbrevet här