Biogas i Västra Götaland

Västsverige ligger idag i framkant internationellt inom biogasområdet - mycket tack vare de samarbeten som under lång tid byggts upp genom bland annat Biogas Väst.
Produktionsanläggning
Storlek
Tankställe

Västsveriges biogaskarta

Västra Götaland är, bredvid Skåne, den region som har störst potential för produktion av biogas från rötning av avfall. Även inom förgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande på forskning och utveckling. En viktig orsak till Västsveriges ledande position är den starka samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan som genom Biogas Väst byggts upp ända sedan nätverket startade i slutet av 1990-talet.

Tack vare en väl utbyggd infrastruktur har åtta av tio invånare i länet en gastankstation i sin kommun. En unikt hög andel av den producerade biogasen i regionen uppgraderas och används till fordonsgas. Totalt var över 95 procent av den sålda fordonsgasen år 2020 förnybar biogas.

Även på produktionssidan ligger Västsverige i framkant:

  • GoBiGas i Göteborg var den första större förgasningsanläggningen som byggdes i världen.
  • Under 2012 producerades för första gången flytande biogas i Sverige — och det skedde i Lidköping.
  • Den gas som säljs av FordonsGas Sverige AB är världens första Svanenmärkta drivmedel.
  • Inom lantbruket har en framgångsrik klustermodell utvecklats med tre goda exempel (Brålanda, Vårgårda-Herrljunga och Falköping) och fler är på gång.

Kapacitet i Västra Götaland

45 rötningsanläggningar och en förgasningsanläggning (2020)

11 uppgraderingsanläggningar (2020)

300 GWh producerad biogas 2020

255 GWh såld fordonsgas, varav 90% biogas (2019)

48 publika tankstationer (2022)

5 tankstationer för flytande fordonsgas (2022).

I slutet av 2021 var 7 892 gasdrivna personbilar i trafik i Västra Götaland (39 542 nationellt). I hela landet var också 10 327 lastbilar och 2 766 bussar i trafik i slutet av 2021. Antalet personbilar minskar något medan övriga transportslag ser en ökad mängd fordon sedan 2018.

Källa: SCB, Energimyndigheten och Transportstyrelsen

Följ oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.