Kommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan. – Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss näringslivet, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen.

När samtliga kommunstyrelseordföranden i Fyrbodal våren 2014 skrev på budkavlen om fossiloberoende transporter till 2030, gjorde de samtidigt vissa åtaganden. De ska bland annat successivt förändra den egna fordonsflottan i kommunen och aktivt verka för att infrastrukturen för tankställen för biogas och laddstationer för elbilar byggs ut.

– Nu är det dags att göra verklighet av detta och få saker att hända, säger Jenny Mårtensson, kommunikatör i projektet.

Hon var med i arbetet med budkavlen, som var ett mycket medvetet sätt att få lite ”buller och bång” kring projektet.

– Det innebar att varje kommun fick uppmärksamhet. Projektet blev synligt och många kommer ihåg det, säger Jenny Mårtensson.

Från ord till handling

Under projektet skedde annat också, bland annat sattes laddstolpar för elbilar upp och kommunerna fick låna elbilar för att testköra dem.

– Det har banat väg och öppnat ögonen för möjligheterna, konstaterar Jenny Mårtensson.

Nu är det alltså dags att gå från ord till handling.

– Vi ska fortsätta att pusha på kommunerna, få dem att skaffa fossilfria fordon, och vi ska jobba med det lokala näringslivet, säger Morgan Ahlberg.

Porträttbild av Morgan Ahlberg och Jenny Mårtensson.
Morgan Ahlberg och Jenny Mårtensson.

I kommunerna är inköp och upphandling av fordon en viktig fråga. Det görs på lite olika sätt i olika kommuner.

– Det finns konkreta mål i alla kommunerna, men man har kommit olika långt. Vi håller på att kartlägga hur det ser ut och vilka behov man har. Sedan tänker vi ha en ordentlig workshop om detta, säger Morgan Ahlberg.

Mervärde för näringslivet

Genom kommunernas näringslivsutvecklare jobbar projektet också på att komma i kontakt med det lokala näringslivet. Här vill man nå både företag som kan tänka sig att förändra sin fordonspark från bensin och diesel till fossilfritt, och hjälpa företag att hitta affärsmöjligheter i fossilfria transporter. För varje installation av till exempel laddstolpar behövs ju leverantörer, installatörer och servicepersonal. Enskilda näringsidkare har redan insett värdet av att ha laddstolpar för elbilar och har satt upp egna. I köpcentrumen som drar till sig många norrmän behövs de.

– Vi ska försöka få med näringslivets vd:ar på en liknande kampanj som budkavlen, att de utmanar varandra på något sätt. Vi får se vad det blir, säger Jenny Mårtensson.

I södra delarna av Fyrbodal finns tillgång till biogas, men i norra Bohuslän och Dalsland måste tankställen byggas. Idag är det något av ett moment 22 – ingen köper gasbilar, för det finns inga tankställen och tankställen byggs inte, för det finns inga gasbilar.

– Nu pågår det ett stort arbete med att få tankställen längs norra E 6:an och E 45:an, så där kommer det att hända saker, säger Morgan Ahlberg.

En bredare frågan om mobilitet

Projektet handlar inte bara om fler gas- och elbilar, utan även om mobilitet i stort – att minska biltrafiken och göra det enklare och säkrare att cykla. Resfria möten över internet och distansarbete är också ett sätt att minska trafiken på vägarna. När projektet är slut ska kommunerna har riktlinjer även för sådant, inte bara fordonsplaner och andra strategier för att nå det gemensamma målet att bli ”en världsledande gränsregion för fossiloberoende transporter”.

Samtidigt är förhoppningen att projektet kan inspirera andra delregioner och kommuner i Västra Götaland att göra liknande satsningar på väg mot ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Text och foto: Elisabeth Gustafsson

Hela Gröna Vägen

Hela Gröna Vägen är ett Interreg-projekt, gemensamt för de 14 kommunerna i Fyrbodal samt 25 kommuner Östfold och Follo i Norge. Västra Götalandsregionens miljönämnd medfinansierar den svenska delen. Steg två startade 2016 och pågår till och med 2018. I projektet ingår även organisationerna Gröna Bilister samt Norsk elbilsförening. Hela Gröna Vägen