OM OSS

I Biogas Väst knyter vi olika aktörer i biogaskedjan till varandra. Från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskare. Målet är att vi i Västra Götaland ska både producera och använda mer biogas.

I Biogas Väst kan deltagare från olika delar av samhället dela med sig av kompetenser och resurser till nätverket, föreslå projekt och arbeta tillsammans för att driva frågor av gemensamt intresse.

Vad gör Biogas Väst?

Vi utvecklar nya samverkansmöjligheter och tar initiativ till tekniska och affärsmässiga innovationer som stärker de västsvenska aktörernas position på området. Det gör vi genom att:

 • Samverka: Vi arrangerar regelbundna frukostträffar där vi diskuterar det senaste på biogasområdet.
 • Driva på utvecklingen genom att identifiera gemensamma frågor och knyta samman aktörer i nätverket.
 • Projektinitiativ: Vi tar initiativ till nya projekt och innovationer inom områden som teknik, affärsmodeller och riskhantering.
 • Kunskapsspridning: Vi underlättar kunskapsspridning och tar vid behov ta fram ny information.
 • Omvärldsbevakning: Vi lyfter fram goda exempel från Västra Götaland.

Biogas Västs prioriterade områden 2017-2020

Prioriteringarna bestäms av utvecklingen i omvärlden, de behov som identifieras hos nätverkets aktörer samt en bedömning av var insatser på regional nivå kan göra störst nytta. Fokus är på åtgärder där utmaningens natur är sådan att den måste lösas i samverkan mellan flera aktörer. De prioriterade områdena beskrivs mer detaljerat i Kraftsamling Biogas 2017-2020.

Förbättrade spelregler, lönsamhet och samsyn på samhällsnyttorna

 • Påverkansarbete på nationell och EU-nivå
 • Innovationer, nya affärsmodeller och teknikutveckling
 • Samsyn och kommunikation kring biogasens olika samhällsnyttor

Ökad användning av biogas

 • Fossiloberoende offentliga fordonsflottor
 • Biogas i tunga godstransporter
 • Biogas i kollektivtrafiken
 • Biogas inom nya användningsområden

Ökad produktion av biogas

 • Effektivitet i produktions- och distributionsledet
 • Biogas och biogödsel från matavfall
 • Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor
 • Storskalig produktion av biogas genom förgasning

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park, är sedan 1 mars 2018 huvudman för plattformen.

Följ oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.